Inloggen als lid

Kinderpostzegelactie Superschool!

Ook dit schooljaar hebben de kinderen uit groep 7 meegedaan aan de actie voor Kinderpostzegels. Geheel corona-proof gingen de leerlingen langs de deuren met de verkoopbox of digitaal met een persoonlijke video. De huidige omstandigheden en maatregelen bleken geen belemmering te zijn om je in te zetten voor een ander. De landelijke opbrengst was 7,6 miljoen en de leerlingen van de groepen 7 van de Leeuwarder Schoolvereniging hebben een bedrag van € 8617,00 weten op te halen. Fantastisch!

Met deze prachtige opbrengst kan stichting Kinderpostzegels de ruim 90.000 kinderen in Nederland die geen veilig thuis hebben, helpen met eigen projecten als Kamer voor een Kind en de Warm Welkom Tas.
Omdat de Leeuwarder Schoolvereniging al 28 jaar deelneemt aan de Kinderpostzegels-actie hebben wij een prachtig gouden certificaat ontvangen.

Nieuws